directadmin
E-Mail (e-posta)
Bu konu, e-mail hesapları yaratmak, bir catch-all (sunucunun tüm spamleri yakalayabilmesi) adresi yaratmak, mail forward’lamak, otomatik cevaplayıcılar, tatil mesajları, mail listeleri ve MX kayıtları alternatifleri.
hosting