directadmin
Sistem Log’larına Erişim

Statistics (İstatistikler) menüsünün en üstünde, 3 metin yer alır. "Backed up Apache Logs" "Apache Usage Log" ve "Apache Error Log."

Yedeklenmiş Apache Log’ları (Backed Up Apache Logs)
"Backed up Apache Logs" linkine tıklayarak, domain/subdomain ve ay’lara göre tar.gz dosyalarının bulunduğu bir dosya yöneticisine erişirsiniz. Örneğin:

 

Burada, Nisan (April) için dört yedek görüyoruz: subdomain (admin, newsub ve reseller) ve asıl domain için bir yedek (Apr-2003.tar.gz). İndirmek için, yedek dosyalarının isimlerine tıklayın.

Not: Log dosyaları, sunucu yöneticilerine aittir ve silinemezler. Log dosyaları, disk boşluğu kotanızı aşamaz.

Apache Kullanımı ve Error (Hata) Log’ları
Apache kullanımı ve hata log’ları, "Apache Usage Log" a veya "Apache Error Log"a tıklanarak görüntülenebilir.
Üzerinde oynanmamış log’lar aşağıdaki gibi bir metin kutusunda görünürler:

 

Yukarıdaki resim, bir error (hata) log’u örneği. Bu log’ları görüntülemek, belli problemlerin çözümü için çok iyi bir yoldur. Örneğin; script indirmek ve yönetmek için. Her iki log (usage ve error) aylık olarak yedeklenirler ve /home/domain.com/logs ‘de arşivlenirler. Daha fazla bilgi için, " Yedeklenmiş Apache Log’ları " na bakabilirsiniz.

hosting