directadmin
Program Path’leri

Aşağıdaki path’ler genelde script’ler için gereklidir.

Perl için path: /usr/bin/perl
Sendmail için path: /usr/sbin/sendmail


CGI URL’si: http://www.domaininiz.com/cgi-bin/script.cgi
Subdomain CGI URL’si: http://subdomain.domaininiz.com/cgi-bin/script.cgi

cgi-bin path’i: /home/kullanıcıadı/domains/domain.com/public_html/cgi-bin
cgi-bin path’i (subdomain): /home/kullanıcıadı/domains/domain.com/public_html/subdomain/cgi-bin

Önemli: Eğer bu path’ler çalışmazsa, host’unuz hesabınızı /home’dan başka bir yere yüklemiş olabilir. Lütfen doğru path’lere ulaşmak için, host’unuzla iletişime geçin.

hosting